Zıkkımın Kökü

Diz kapaklarımda senden geriye kalan bir öpücük çiçeği var.Ne ilkbaharlar geldi.Bilmem, kaç sonbahar geçti.Saymadım.Karlar yağdı, alkış tuttum.Hâlâ sıcak; kondurduğun o an gibi.Hani”Şuramdan da öper misin ?” diye sorduğumda, “Zıkkımın kökünden öperim seni.” diyordun ya.Zıkkım, sol yanımmış kadın.Kökümden öpmüşsün beni.Bir çiçek salmışım sana..