Zeki Alasya

Diyeceğim şudur ki “İslam düşmanı diyerek karalayamazsınız, aksine aydınlatırsınız.
Önemli olan inanmak ya da inanmamak değildir, bilmektir;kendini, insanlığı.
“Bir insanlık” gidiverdi..