Zan

“Ben, sıradan sevmiştim.
Sen ise sıradan çıkmamıştın.”