Yaş

“En güzel kadın, ıslak olanıdır” diye geçirdim içimden.
Tüm kadınlar bir şarkı olsa, nakarat kısmını ıslak olanları oluştururdu.