VV

“Beynimin ve yüreğimin Tanrısal bir ilham kaynağı olmalı ki bu beni irade sahibi kılıyor.
Şüphesiz yaratarak Tanrım’ın Tanrısı olabiliyorum.”