Pit

Bir kişi sexy olmak gibi yapıştırma bir kalıbın içine girmeyi tercih ediyorsa, özünde had safhada aşağılık kompleksi barındırıyor ve toplum nezdinde yalnızca bu yönüyle kabul görebildiğine dair bir sefilliğe gark oluyordur. Bu tür canlıların hazin sonu genellikle ilgi paratoneri olmaktan mütevellit ne oldum delisi şeklinde bir megolamanyaklık olur. Egoizm ve narsizm zehirlenmesine maruz kalmış bu canlıları ehemmiyetle vakura tevazuya davet etmek ve egosunu ezip posasını çıkarmak elzemdir, eğlencelidir.