Öyleyazmak

Herşey olacağına varıyordu. Sessizlik büyük bir sükunetle devam ediyor, içinde çığlıklar barındırıyordu. Geriye ne doğacak bir güneş kalıyor, ne de yeryüzüne can verecek bir yağmur damlası düşüyordu. Soğuk ve kurak, üstelik bir gece de çöktü içime.Yıldızlar parlıyor ancak gök kayıyordu ayaklarımın altından. Ne kadar gürlese de üzerine basıyor, bulutlara tırmanıyor, düşüyordum ayaklarımın altından.