Önce

Sonra
Ben sana bakıyorum,
Ilık bir rüzgâr esiyor.
Sıcağı uzatıyorum,
Soğuğu tutuyorsun.
Kırılıyorum.