Kayıp

Sadece hissettirdiğiniz kadarıyla var olabilirsiniz.
Diyelim ki var oldunuz ?
Buna bir isim koymakla uğraşmayın.
Zaman yeterince boşa geçti, geçiyor.
Daha çok hissettirin.