Gözünüz diyorum, arkada kalsın.

İnsanlar iyilikleri göremeyecek kadar kötü, kötülükleri görecek kadar iyiler artık.