Devrim

Bir devirdin.
Devrildin, devirdim; bittik.