Az Nam

Huzura bulan el,
Huzur bulan saç ve baş.
Doğrulan bin his;
Bir aşk,
Bin rükû.
Secde eden bin ruh,
Bir beden.
Ne eylerse eylesin.
Yetersiz, eylemsiz.
Kedersiz.
Keder siz..