ard

Tüm plânlarım yokluğum üzerine,
Müthiş bir enkazdan sağ kalan ölümdür.
Yaşam sürükler,
Ve biz gideriz ardı ardına.
Kimisi bakar,
Kimisi bakmaz ardına,
Kimisi kollar,
Kimi kollar düşer yolda ardına..