.

Tüm plânlarım yokluğumun üzerine.
Müthiş bir enkazdan sağ kalan sadece bir ölümdür.